hrm.info@gmail.com

Hvem er vi

Kontakt os

 

Arbejdsgrupper

   Vedtægter

 

 Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Opdateret 03.01.2018

Forside

Seneste nyt
-
Årsberetning 2017
-Nyhedsbrev april 2017
-
2017 Øjenvidneberetning
- Foredragskatalog
-
Filmkatalog


Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Foredragskatalog

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Fangeudveksling okt. 2011
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Al-Nakba
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder
- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 webmaster: Ruth Jensen

gixmo.dk

 

50 års besættelse er nok. Lad os gøre noget. 

Det er vores håb, at gode kræfter i Danmark vil kunne finde anledning til i løbet af 2017 at markere 50-året for besættelsen og bidrage til at også det palæstinensiske folk får ret til at bestemme over egen fremtid og indtage sin plads blandt verdens lande som et ligeberettiget folk.
Se nedenfor for, hvilke materialer HRM kan stille til rådighed for arrangementer
, møder m.v.  
Læs mere på linket her

INFORMATION OM PALÆSTINA OG ISRAEL:

11 foldere om forskellige emner. Se linket her

Filmkatalog med film til udlån. Se linket her

Foredragskatalog. Se linket her

 

Øjenvidneberetning fra en israelsk militærdomstol:

Hvad i al verden foregår der på Vestbredden 
– og hvordan kan vi lade det ske?

hvad sker der på Vestbredden

Af Sarah Champion, medlem af det engelske parlament for Labour og skyggeminister for ligestilling

Det er koldt. Virkelig bittert koldt. Vinden pisker hen over det åbne land. Den militære forlægning, jeg står i, er den første bygning, der bryder landskabet. Det er den første uge af januar, og jeg er i Palæstina. Jeg står i kø for at komme ind, så jeg ved selvsyn kan se børnefanger i den proces, de gennemgår. Jeg er heldig. Vi sendte mine dokumenter til israelerne på forhånd, og de to internationale jurister, jeg er sammen med, er velkendte, så inden for 10 minutter, er vi lukket ind. Ikke så heldige er de forældre, der havde stået i kø, længe før vi ankom. Sandsynligvis tog de hjemmefra omkring kl. 5 for at være fremme, når der kaldes ind til den første sag. Palæstina er et lille land, nogenlunde som et engelsk amt, men det er ikke afstanden eller mangel på offentlig transport, der gør rejser så lang, ​​det er checkpoints.

60% af den palæstinensiske Vestbred er udlagt som område C og dermed under israelsk militær kontrol. Forenklet sagt er størstedelen af ​​Palæstina ikke under palæstinensernes kontrol, men underlagt det israelske militær. ...

Læs hele beretningen her

 

”Ikke bange – vær ikke bange!”

Sådan forsøgte forældre i Wadi a-Nasarah at trøste deres børn.  

Om natten den 23. februar 2015 gik maskerede soldater fra det israelske militær i fuld militær udrustning fra lejlighed til lejlighed i et boligkompleks i den palæstinensiske by Wadi a-Nasarah, som ligger ved Hebron. Soldaterne forlangte, at forældrene vækkede deres børn. Derefter indledte soldaterne – med deres våben rettet mod børnene – en procedure, hvor de fotograferede alle børn og forlangte at få oplyst deres navne. De arresterede ikke nogen. De ønskede tilsyneladende udelukkende at skræmme børnene.

To af episoderne blev fotograferet af frivillige, som er tilknyttet B’Tselem’s  (israelsk menneskerettighedsorganisation) videoprogram. 

Se videoerne: http://www.btselem.org/hebron/20150324_night_search_in_hebron

http://www.btselem.org/sites/default/files2/bannervideo_eng.jpg?1323001916

 

Vil du nedbryde et samfund, så ram børnene

Brita Bastogi har mødt advokat Gerard Horton fra organisationen Military Court Watch og interviewet ham om organisationens arbejde for palæstinensiske børn, som arresteres og forhøres af det israelske militær og som interneres i fængsler – oftest i Israel. 
Læs mere her

Se også den australske dokumentarfilm: Stone Cold Justice fra 2014: https://www.youtube.com/watch?v=gmkQ8w8MF4g
 
 
Stop Besættelsen af Palæstina

Israelerne har oprettet så mange ulovlige bosættelser, at de har været i stand til at flytte over en halv million israelske jøder til den besatte Vestbred og Østjerusalem.

Vi tror, at den israelske regering vil kunne flytte dem hjem til Israel igen.

Lad husene stå til de palæstinensere, som har mistet alt på grund af besættelsen. Eller overlad dem til flygtninge, som ifølge FN har ret til at vende tilbage til deres palæstinensiske hjemland.

Det handler om at TURDE lægge pres på Israel.

Du kan tilslutte dig denne opfordring til den danske regering og Folketingets udenrigsudvalg ved at sende en mail til hrm.info@gmail.com med teksten: 

Jeg tilslutter mig opfordringen: Stop besættelsen af Palæstina. (Husk at sætte dit navn under).

Du kan også selv samle underskrifter. Hent og print underskriftsarket her. 
 
UNICEF rapporterer

 

 

Børn i det israelske militærs fængsler:
observationer og anbefalinger

På baggrund af et stigende antal påstande om
mishandling af palæstinensiske børn i israelsk militær
forvaring, har UNICEF foretaget en gennemgang af
praksis i forbindelse med børn, der kommer i kontakt
med den militære jurisdiktion: arrestation, rettergang
og det efterfølgende forløb. Læs mere her.

 

Seværdig tegnefilm 

 

Jewish Voice for Peace, en progressiv amerikansk fredsgruppe, har produceret denne tegnefilm Israel and Palestine, an animated Introduction, som på seks minutter seriøst og letfatteligt gennemgår Palæstina/Israel konflikten. Den er indtalt på tydeligt engelsk.

Miniaturebillede
 

 Støt den svage part – Støt Gaza

I løbet af to timer indsamlede HRM, bistået af Kvinder i Sort, i København 534 underskrifter for Gaza og for Palæstinas fremtid i FN

For anden gang i dette årtusind satte Israel sin krigsmaskine ind mod Gazas 1,7 million indbyggere - børn, unge, gamle. Det fremkaldte protester over hele verden.

På en uge indsamledes i Danmark 3.941 under­skrifter, som blev over­rakt til Villy Søvndal - forud for afstemnin­gen i FN’s general­forsamling om Palæstinas optagelse som observatør.

Kampagnen var iværksat af Palæstina-initiativet, European Jews for a Just Peace, Danmark, og HRM ▪ Kvinder i Dialog ▪ Palæstina ▪ Israel ▪ Danmark.

 
Beskeden til udenrigsminister Villy Søvndal lød: Fordøm alle bombardementer og krigshandlinger ▪
Kræv øjeblikkelig våbenhvile ▪ Stem for anerkendelse af Palæstina i FN ▪ 
Vis respekt for menneskerettighederne – også palæstinensernes.
 

Se brevet til Villy Søvndal her 
Se også flyeren Støt den svage part – støt Gaza

 
Børn i Gaza laver film om krig og mod krig

Se filmen her:
http://www.youtube.com/watch?v=Wld2TIbUfWM
For snart fire år siden angreb Israel Gaza med fly, helikoptere, kampvogne og artilleri. Angrebet, som på engelsk blev kaldt Cast Lead (Smeltet bly) stod på i tre uger og kostede mindst 1400 civile palæstinensere livet. Af dem var 352 børn. Tusinder blev såret fysisk og endnu flere fik alvorlige skader på sjælen. (13 israelere blev dræbt, heraf syv civile).

Nu har fire palæstinensiske børn - fætre og kusiner som boede med deres familier i samme gade i Gaza by - omsat deres indtryk fra dengang til en animationsfilm. Filmen er mere udtryksfuld end nogen tv-reportage. Børnene, som selv har lagt stemmer til, optræder til slut. Filmen var cirka 20 minutter og har engelske understekster.

 
Kilde: www.childreninmilitarycustody. org  
Børn i militærets forvaring


Et hold britiske advokater fik til opgave at undersøge, om det var korrekt, at israelsk lovgivning og retspraksis gjorde systematisk forskel på palæstinensiske og israelske børn under israelsk jurisdiktion.

Advokaterne har netop præsenteret deres rapport, som er betalt af det britiske udenrigsministerium. I forhold til de palæstinensiske børnefanger dokumenterer rapporten rutinemæssige israelske brud på FN’s børnekonvention og 4. Genèvekonvention. Rapportens konklusioner har chokeret udenrigsministeriet, som har meddelt, at man over for Israel vil rejse spørgsmålet om de torturlignende og andre kritisable forhold, idet Israel ubestrideligt er ansvarlig for de palæstinensiske børns ve og vel, så længe de er i det israelske militærs  varetægt.
Læs dansk resume af rapporten her

Den britiske rapport (46 sider) kan læses på:
http://www.childreninmilitarycustody.org /

Samme emne belyses i en svensk rapport fra 2009 (44 sider) af juristen Amanda
Elfström: "RÄTTVIS RÄTTEGÅNG ­ får barn på Västbanken en rättvis rättegång i israeliska militärdomstolar?"
Læs Amanda Elfströms rapport her.

                                                                 Foto: DCI-Pal, 2009