hrm.info@gmail.com

Hvem er vi

Kontakt os

 

Arbejdsgrupper

   Vedtægter

 

 Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Opdateret 01.05.2018

Forside

Seneste nyt
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Foredragskatalog
- Prøv din viden

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Fangeudveksling okt. 2011
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Al-Nakba
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 webmaster: Ruth Jensen

gixmo.dk
Hasteappel
UA 5/11

Defence for Children International – Palestine Section

Fangeudveksling - børnefangernes skæbne uvis

Hændelse: Fangeudveksling – frigivelse af palæstinensiske børn
Sted:
De besatte palæstinensiske områder / Israel
Dato for hændelse:
Fortløbende
Antal sager:
164
Alder:
12 til 17 år
Dato for offentliggørelse:
17. oktober 2011  

Den 11. oktober 2011 offentliggjorde Israel og Hamas en aftale om løsladelse af palæstinen­siske fanger i bytte for frigivelse af den israelske soldat Gilad Shalit. Ifølge aftalen skal i alt 1.027 palæstinensiske fanger løslades i to faser med start den 18. oktober og slut to måneder senere. Søndag den 16. oktober 2011 offentliggjorde de israelske myndigheder navnene på de 477 fanger, heraf 27 kvinder, som vil blive løsladt i første fase, den 18. oktober.  

Listen omfatter ingen børn. DCI-Palæstina har ikke underretning om, hvor mange børn - hvis overhovedet nogen - der vil blive løsladt i anden fase i december 2011.  

Ved udgangen af september 2011 var ifølge de seneste tal fra Israels fængselsvæsen og DCI-Palæstina 164 palæstinensiske børn (12-17 år), heraf 35 børn mellem 12–15 år anbragt i israelsk arresthuse. 76 af disse børn har fået en dom, mens 88 sidder i varetægt, mens deres sager efterforskes.  

Læs hele appellen (eng.) her

DCI-Palæstina anmoder offentligheden om, at der rettes hasteforespørgsel om børnenes skæbne til Israels ambassader. I Danmark kan det ske til: info@copenhagen.mfa.gov.il