hrm.info@gmail.com

Hvem er vi

Kontakt os

 

Arbejdsgrupper

   Vedtægter

 

 Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Opdateret 05.09.2018

Forside

Seneste nyt
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Foredragskatalog
- Prøv din viden

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Fangeudveksling okt. 2011
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Al-Nakba
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 webmaster: Ruth Jensen

gixmo.dk

Human Rights March

Kvinder i Dialog

Palæstina – Israel – Danmark        

 

København, den 4. marts 2010

Til

- Medlemmerne af Udenrigsudvalget 
- Udenrigsminister Lene Espersen
- Udviklingsminister Søren Pind

Gennem vores kontakt med den palæstinensiske afdeling af hjælpeorganisation Defence for Children International (herefter DCI-Pal) modtager vi løbende informationer om palæstinensiske børns vilkår på den besatte Vestbred og i Gaza.

Den 5. januar 2010 har DCI-Pal indberettet 15 sager om 14-15årige børn som er blevet arreste­ret og forhørt af israelske myndigheder i 2009 til FN’s rapportør vedr. menneske­rettigheder i de besatte palæstinensiske områder.

Den 6. januar 2010 har DCI-Pal indberettet 13 sager til FN’s specielle rapportør vedrørende tortur om israelske myndigheders mishandling af tilbageholdte og fængslede børn i perioden 2008 – marts 2009. Se www.dci-pal.org

I fortsættelse af disse indberetninger har DCI-Pal anbefalet følgende:

1. Sikre, at ingen børn afhøres i fravær af en advokat efter eget valg og af et familiemedlem

2. Sikre, at afhøring af børn optages på video

3. Sikre, at en tilståelse, fremkommet under mishandling eller tortur afvises af militærdomstolen

4. Sikre, at alle troværdige anklager om mishandling og brug af tortur undersøges omhyggeligt og uvildigt, og at de, der måtte findes ansvarlige for sådanne overgreb, retsforfølges

Som eksempler på den behandling nogle palæstinensiske børn fortsat udsættes for vedlægges som bilag DCI-Pal’s offentliggørelse af de nyeste sager om mishandling af 3 palæstinensiske drenge. (Detention Bulletin January 2010)

Vi håber, at danske politikere vil være opmærksomme på disse forhold i samarbejdet med FN, FN’s institutioner, Europarådet og ikke mindst i den fortsatte dialog med Israel både i dansk og i EU regi.

Venlig hilsen

på vegne af
HUMAN RIGHTS MARCH

Kvinder i Dialog