hrm.info@gmail.com

Hvem er vi

Kontakt os

 

Arbejdsgrupper

   Vedtægter

 

 Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Opdateret 05.09.2018

Forside

Seneste nyt
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Foredragskatalog
- Prøv din viden

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Fangeudveksling okt. 2011
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Al-Nakba
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 webmaster: Ruth Jensen

gixmo.dk

Human Rights March

Kvinder i Dialog

Palæstina – Israel – Danmark           

 

                                                                                 København, den 2. september 2010

Kære Lene Espersen.                                                                                       

Vi har før skrevet til dig om palæstinensiske børn i israelsk fangenskab. Vi har gjort opmærksom på henvendelser fra DCI-Pal (Defence for Children International- Palestine Section) til henholdsvis FN’s Torturkomité og Komité for Menneskerettigheder.
FN’s Komité for Menneskerettigheder har netop udsendt en rapport om civile og politiske forhold i Israel. Den vender vi tilbage til ved en anden lejlighed.   

Gennem de sidste syv år har vi beskæftiget os med palæstinensiske kvinder og børn i israelsk fangenskab. Vi mener at kunne se, at der er en stigende brutalitet i den måde, hvorpå israelske myndigheder behandler palæstinensiske børn. Det berører os dybt, og vi mener ikke, at vi med den viden blot kan se til.

 I dag henvender vi os til dig på baggrund af en konkret sag, som omhandler en palæstinensisk dreng på 16 år. Sagen er måske ikke enestående, men på grund af drengens stædighed og mod er det lykkedes at få en detaljeret beskrivelse af den behandling, han har været udsat for mens han endnu er i israelsk varetægt:

  Den 6. februar 2010 blev den 16-årige palæstinensiske dreng Mohammad Mahmoud Dawoud Halabieyeh arresteret af det israelske grænsepoliti i sin hjemby Abu Dis.

Under anholdelsen brækkede Mohammad sit venstre ben, lige over anklen. Ikke desto mindre slog soldaterne ham over hele kroppen og sparkede på det brækkede ben.

Under opholdet på Hadassah hospitalet blev drengen natten over overvåget af to israelske soldater. De stak sprøjter ind i drengens hånd og ben flere gange, og da han ville råbe på personalet, dækkede de hans mund med tape, slog ham med en jernstok og forhindrede ham i at falde i søvn. 
Tortur og mishandling fortsatte i fem på hinanden følgende dage. Vi vedlægger en detaljeret rapport om Mohammads arrestation, hospitalsophold, afhøringer, fængsling og om den tortur og de trusler, han er blevet udsat for. Rapporten er tilsendt af en af vore samarbejdspartnere Addameer Prisoner Supporter and Human Rights Association www.addameer.info 
I øjeblikket befinder Mohammad sig i Ofer fængslet i et afsnit med voksne fanger. Det næste retsmøde i Mohammad retssag er berammet til 6. september 2010.

Vi er meget bekymrede for den forestående retssag ved den israelske militærdomstol, da der er utallige eksempler på, at disse domstole fungerer i åbenlys foragt for grundlæggende internationale standarder for retfærdig rettergang og mangler enhver form for meningsfuld beskyttelse af børnefanger. Se www.yesh-din.org

 Vi beder dig derfor om at gå ind i denne sag og anvende de muligheder, du har som dansk udenrigsminister. Vi kunne foreslå,

  -         at den danske ambassadør i Tel Aviv overværer retssagen den 6. september ved den israelske militære domstol med mulighed for at rapportere tilbage

-         at Danmark beder den israelske ambassadør i Danmark redegøre for den behandling, som Mohammad har været igennem og stadig udsættes for

-         at Danmark over for den israelske regering forlanger, at de involverede myndighedspersoner retsforfølges.


  Vi ved, at du har en stor arbejdsbyrde. Alligevel håber vi, at du vil kunne finde tid til meget hurtigt at gå ind i denne sag.

Venlig hilsen

f. HUMAN RIGHTS MARCH

Kvinder i Dialog

Palæstina Israel Danmark

 

Bodil Heinø
Højstrupvej 16

2720

Vanløse

bhe@c.dk 38741709

   www.humanrightsmarch.dk

 hrm.info@gmail.com

  -------------------------------------------

Udenrigsministeren har bedt mig besvare din henvendelse f. Human Rights september 2010 vedrørende palæstinensiske mindreårige i israelsk varetægt og herunder særligt Mohammad Mahmoud Dawoud Halabiyehs sag.

Som udenrigsministeren har nævnt i jeres tidligere korrespondance, er regeringen opmærksom på palæstinensiske børns vilkår pa Vestbredden og i Gaza. Regeringen er bekymret over de rapporter, som kommer frem, om israelske overgreb pa palæstinensiske b0rn og mindreårige i israelsk varetægt. Den beskrevne sag, som Udenrigsministeriet ikke er  yderligere bekendt med, vækker således også bekymring.

Regeringen opfordrer overordnet til, at parterne i Mellem0stenkonflikten fuldt ud efterlever deres forpligtelser i henhold til menneskerettighederne og den humanitære folkeret, herunder Geneve-konventionerne. Spørgsmålet om menneskerettighedssituationen i de besatte områder udgør som bekendt et væsentligt element i Danmark og EU's dialog med Israel. Dialogen finder primært sted i den uformelle komite for menneskerettigheder pa baggrund af associeringsaftalen.

Som udenrigsministeren tidligere har udtrykt det, er det regeringens håb, at det som led i en generel styrkelse af dialogen mellem EU og Israel vil lykkes at etablere en formel komite for menneske­rettigheder for netop at styrke indsatsen i forhold til menneskerettighedssituationen i de besatte områder - herunder ikke mindst i forhold til sp0rgsmalet om mindreårige palæstinensere i israelsk varetægt.

 

Lars Vogtmann Sørensen Fuldmægtig