hrm.info@gmail.com

Hvem er vi

Kontakt os

 

Arbejdsgrupper

   Vedtægter

 

 Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Opdateret 05.09.2018

Forside

Seneste nyt
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Foredragskatalog
- Prøv din viden

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Fangeudveksling okt. 2011
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Al-Nakba
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 webmaster: Ruth Jensen

gixmo.dk

Human Rights March

Women in Dialogue

Palestine – Israel – Denmark         

 

 

København, 07.06. 2010

Ambassadør Arthur Avnon
Den Israelske Ambassade
Lundevangsvej 4
DK-2900 Hellerup

Hr. ambassadør.

På vegne af 180 navngivne personer (lister vedhæftet) fremsender vi følgende henvendelse:

Stop mishandlingen af palæstinensiske børn - luk celle 36

 

Til Israels regering og de ansvarlige fængselsmyndigheder

·      Celle nr. 36 i Al Jalame forhørs- og varetægtscenter i Israel bør lukkes.

·      Isolationsfængsling og mishandling af børn i fangenskab må stoppe.

·      Bestemmelserne i internationale konventioner skal respekteres.

 På baggrund af vidneforklaringer har Defence for Children International, Palestine Section (DCI-Pal) afdækket en række markante brud på inter­natio­nale humanitære konven­tioner, konventionen om
Barnets Rettigheder og den 4. Genèvekonvention, begået af de israelske fængselsmyndigheder mod palæstinensiske børn fra de besatte områder.

Sagerne relaterer sig til celle nr. 36 i Al Jalame forhørs- og varetægtscenter ved Haifa i Israel, hvor
de palæstinensiske børnefanger bliver udsat for grov mishandling.

Alle børn har lige rettigheder. Såvel palæstinensiske som israelske børn skal nyde beskyttelse i overensstemmelse med Konventionen om Barnets Rettigheder.

Den 6. januar 2010 sendte DCI-Palestine 13 indberetninger til FN’s særlige rapportør af tortur med henblik på efterforskning af forhold, der hidrører fra februar 2008 til marts 2009. Indberetningerne vedrører mishandling og i nogle tilfælde tortur af palæstinensiske børn i det berygtede Al Jalame internerings- og detentionscenter nær Haifa i Israel.

 I alle tilfælde drejer det sig om drenge i alderen mellem 16 og 17 år. ”Celle nr.  36”  i Al Jalame forhørscenter er ca. 2x3 meter. Barnet kan enten sove i en fastgjort seng eller på en tynd madras på gulvet. Væggene i ”Celle nr.  36”  beskrives som gråmalede med skarpe fremspring, som forhindrer barnet i at støtte sig op ad dem.  Måltiderne leveres til barnet gennem en lem i døren, hvilket forhindrer al menneskelig kontakt. ”Celle nr.  36”  har ikke vinduer. Et svagt gult lys holdes tændt 24 timer i døgnet. Nogle børn fortæller om smerter bag øjnene og andre foruro­li­gende psykologiske påvirkninger efter at være lukket inde. Det rapporteres, at et barn har opholdt sig i isolation i ”celle nr.  36”  i 65 dage.

 Formålet med at anbringe børn i ”Celle nr.  36”  er tilsyneladende at nedbryde dem psykisk for at frembringe tilståelser. Denne konklusion støttes af et af børnene som beretter, at han efter lo dages ophold i cellen og fordi han var under et stort pres besluttede at indrømme bare for at komme væk fra cellen. Alle børn fortæller, at de anbringes i ”celle nr.  36”  mellem lange forhør, hvor der anvendes ulovlige forhørsmetoder så som vedvarende rystning af ben og hænder samt anbringelse i smertefulde stillinger.

       Børn som forhøres i Al Jalame nægtes kontakt med advokater og modtager ikke familiebesøg, hvilket er i modstrid med Den Fjerede Genevekonvention og adskillige menneskerettigheds­aftaler og børn modtager ingen undervisning. I øvrig er anbringelse af palæstinensere fra de besatte områder i Al Jalame et klart brud på artikel 76 i Den Fjerde Genèvekonvention (1949) som fastslår, at en besættelsesmagt skal tilbageholde beboere fra et besat område inden for deres eget område. Det vil i dette tilfælde sige på Vestbredden.

Vi anmoder dem om at formidle denne henvendelse til deres regering og afventer med interesse Deres svar.

 Venlig hilsen  
Human Rights March
 
Kvinder i Dialog
 
Palæstina Israel Danmark
 

PS. Denne henvendelse sendes også til fængselsmyndighederne i Al Jalame forhørscenter