hrm.info@gmail.com

Hvem er vi

Kontakt os

 

Arbejdsgrupper

   Vedtægter

 

 Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Opdateret 05.09.2018

Forside

Seneste nyt
-
Prøv din viden 
 
Informationsmateriale
-
Foldere
- Filmkatalog
- Foredragskatalog
- Prøv din viden

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært    tribunal   2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
-
2017 Øjenvidneberetning
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Fangeudveksling okt. 2011
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, 2010
- Palæstinas børn har også ret til et liv

Anerkend Palæstina
-
50 års besættelse
- Brev til Israels   ambassade 2016
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin
- Al-Nakba
- Brev til ambassaden

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder


- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 webmaster: Ruth Jensen

gixmo.dk

Human Rights March

Women in Dialogue

Palestine – Israel – Denmark         

 

 

København, den  28. januar 2010

Ambassadør Arthur Avnon
Den Israelske Ambassade
Lundevangsvej 4
DK-2900 Hellerup

 Hr. Ambassadør Arthur Avnon.

Undertegnede kvindegruppe arbejder - med dialogen som udgangspunkt - for menneske­rettigheder i Israel og Palæstina.

De vil måske undre dem over, at vi arbejder for menneskerettigheder i Israel og Palæstina, men som borgere i et lille land føler vi et særligt behov for den beskyttelse FN og internationale konventioner kan yde os, og gennem vores arbejde forsøger vi derfor at fastholde respekten for og overholdelsen af internationale humanitære konventioner. Deres land Israel er også et lille land, men med meget stor international bevågenhed. Derfor anser vi det for særligt betydnings­fuldt for os og for verdens­samfundet, at Israel respekterer FN, Genevekonventionerne og de internationale humanitære konventioner.

På baggrund af en henvendelse fra vores samarbejdspartner i Israel, Women’s Organisation for Political Prisoners (WOFPP) ønsker vi at henlede Deres opmærksomhed på forhold i israelske fængsler, som vi anser for yderst kritisable og for ikke at være i overensstemmelse med inter­nationale konventioner.

WOFPP’s advokater som jævnligt besøger de kvindelige fanger i Hasharon Fængslet vurderer, at fængselsmyndighederne er blevet mere restriktive og kontrollerende. Eksempelvis forbød man de kvindelige fanger at bede sammen i forbindelse med ’Eid-elAdha festen, og der foretages undersøgelser af cellerne en eller flere gange dagligt.

To kvinder tilbageholdes administrativt uden anklage og dom. Den ene Majda Fadda, som er et demokratisk valgt medlem af kommunalbestyrelsen i Nablus, er tilbageholdt siden 5. august 2008.

To kvinder nægtes trods gentagne anmodninger besøg af deres mænd. Ahlam elTamini har ikke mødt sin mand siden sin arrestation 14. september 2001.

Arrestationen af Mayser ’Atiani fra Nablus som arbejder i en kvindeforening, var i december udsat for en behandling, som kun kan have til formål at genere og chikanere hende og hendes familie. Hun blev arresteret den 10. december 2009 under stor brutalitet. Klokken 1 om natten omringede et større antal israelske jeeps hendes hus, de brød ind i huset og tvang hendes gamle mor på 82 år ud i kulden. Derefter brød soldaterne ind i hendes brors hus og tvang ham, hans kone og børn ud i kulden. Den 21. december frigav man Mayser ’Atiani.

Hanaa Shalabi fra Burqin blev arresteret den 14. september 2009 og ført til Kishon Detentionscenter. Hun blev bundet til en seng fra kl. 15 om eftermiddagen til kl. 10 næste dag uden mad og vand og uden at kunne gå på toilettet. Under forhørene blev hun overfuset. Hanaa Shalabi tilbageholdes nu administrativt uden at være anklaget for nogen forhold.

Tilsyneladende modtager kvinderne i Damoon fængslet retmæssigt breve, men de har ikke mulighed for selv at afsende breve, da kantinen ikke vil sælge de nødvendige frimærker.

Ovennævnte forhold beder vi Dem foreholde deres regering og relevante myndigheder i Israel, og vi imødeser med interesse Deres og deres regerings kommentarer.

 Venlig hilsen

På gruppens vegne

Bodil Heinø

 

 

Human Rights March

Women in Dialogue

Palestine – Israel – Denmark         

 

 

København, den  28. januar 2010

Ambassadør Arthur Avnon
Den Israelske Ambassade
Lundevangsvej 4
DK-2900 Hellerup

 Hr. Ambassadør Arthur Avnon.

Undertegnede kvindegruppe arbejder - med dialogen som udgangspunkt - for menneske­rettigheder i Israel og Palæstina.

De vil måske undre dem over, at vi arbejder for menneskerettigheder i Israel og Palæstina, men som borgere i et lille land føler vi et særligt behov for den beskyttelse FN og internationale konventioner kan yde os, og gennem vores arbejde forsøger vi derfor at fastholde respekten for og overholdelsen af internationale humanitære konventioner. Deres land Israel er også et lille land, men med meget stor international bevågenhed. Derfor anser vi det for særligt betydnings­fuldt for os og for verdens­samfundet, at Israel respekterer FN, Genevekonventionerne og de internationale humanitære konventioner.

På baggrund af en henvendelse fra vores samarbejdspartner i Israel, Women’s Organisation for Political Prisoners (WOFPP) ønsker vi at henlede Deres opmærksomhed på forhold i israelske fængsler, som vi anser for yderst kritisable og for ikke at være i overensstemmelse med inter­nationale konventioner.

WOFPP’s advokater som jævnligt besøger de kvindelige fanger i Hasharon Fængslet vurderer, at fængselsmyndighederne er blevet mere restriktive og kontrollerende. Eksempelvis forbød man de kvindelige fanger at bede sammen i forbindelse med ’Eid-elAdha festen, og der foretages undersøgelser af cellerne en eller flere gange dagligt.

To kvinder tilbageholdes administrativt uden anklage og dom. Den ene Majda Fadda, som er et demokratisk valgt medlem af kommunalbestyrelsen i Nablus, er tilbageholdt siden 5. august 2008.

To kvinder nægtes trods gentagne anmodninger besøg af deres mænd. Ahlam elTamini har ikke mødt sin mand siden sin arrestation 14. september 2001.

Arrestationen af Mayser ’Atiani fra Nablus som arbejder i en kvindeforening, var i december udsat for en behandling, som kun kan have til formål at genere og chikanere hende og hendes familie. Hun blev arresteret den 10. december 2009 under stor brutalitet. Klokken 1 om natten omringede et større antal israelske jeeps hendes hus, de brød ind i huset og tvang hendes gamle mor på 82 år ud i kulden. Derefter brød soldaterne ind i hendes brors hus og tvang ham, hans kone og børn ud i kulden. Den 21. december frigav man Mayser ’Atiani.

Hanaa Shalabi fra Burqin blev arresteret den 14. september 2009 og ført til Kishon Detentionscenter. Hun blev bundet til en seng fra kl. 15 om eftermiddagen til kl. 10 næste dag uden mad og vand og uden at kunne gå på toilettet. Under forhørene blev hun overfuset. Hanaa Shalabi tilbageholdes nu administrativt uden at være anklaget for nogen forhold.

Tilsyneladende modtager kvinderne i Damoon fængslet retmæssigt breve, men de har ikke mulighed for selv at afsende breve, da kantinen ikke vil sælge de nødvendige frimærker.

Ovennævnte forhold beder vi Dem foreholde deres regering og relevante myndigheder i Israel, og vi imødeser med interesse Deres og deres regerings kommentarer.

 Venlig hilsen

På gruppens vegne

Bodil Heinø