hrm.info@gmail.com

Hvem er vi

Kontakt os

 

Arbejdsgrupper

   Vedtægter

 

 Human Rights March
Kvinder i Dialog 
Palæstina - Israel - Danmark


Søg:

Opdateret 13.05.2016

Forside

Seneste nyt
-
brev til ambassaden
- Nyhedsbrev april 2016
-
Arsberetning 2015
- Vil du nedbryde.. 
- Aktuelle foldere

Russell-tribunalet
 - Ekstraordinært tribunal    2014
-
Arbejdet fortsætter 
- Bruxelles 2013
- New York 2012
- Sydafrika 2011
- London 2010
- Barcelona 2009
- Baggrund

Gaza
-
2014 EU-valget og Israel
-
Hæv blokaden - tænd et lys 28. febr. 2014 
- Glem ikke Gaza
- 34 spørgsmål og svar
- Tænd et lys for Gaza

Politiske fanger
- generelt om fangerne
- Addameer-rapport 2013
- Sultestrejke og   ulydighedskampagne
- WOFPP´s nyhedsbreve
 
Børn
- 2015 Vil du nedbryde..
- 2014 Rettigheder
-
2013Folkemøde Bornholm 
- 60 israelske eksperter   advarer nov. 2010
- Fangeudveksling okt. 2011
- Drengene fra Azun
- Natlig registrering
- FN-anbefalinger, juli 2010

Frit Palæstina 2012?
- Optagelse i FN
- Kort over Palæstina

Andet
- militærnægtere
- Freedom Theatre i Jenin

Nyttige link
- Palæstina
- Israel
- Palæstina - Israel
- Danmark
- internationalt
- ambassader

Arkiv
- årsmøder/beretninger
- afholdte møder
- Københavnertribunalet 2008
- andre arrangementer

 webmaster: Ruth Jensen

gixmo.dk

 

Human Rights March

Kvinder i Dialog

Palæstina – Israel – Danmark

Pressemeddelelse

Vi har i dag sendt et brev til den israelske ambassadør i Danmark.

Gennem nogle år har vi haft vores opmærksomhed rettet mod palæstinensiske kvinder og børn, som arresteres, retsforfølges og fængsles eller tilbageholdes i måneder og år af de israelske myndigheder.

Det er vores håb, at de danske medier bringer disse spørgsmål frem, og at vore politikere gør deres indflydelse gældende over for den israelske regering.

Vores brev til den israelske ambassadør og dermed den israelske regering indeholder en række henvisninger og facts og afsluttes med denne opfordring:

Israel fastholder over for verdensoffentligheden, at landet er en demokratisk stat. Samtidig er Israel også en besættelsesmagt. Det er en dobbelthed, som man kan se bort fra eller tage afstand fra. Men uanset hvilket synspunkt man vælger, må man insistere på, at Israel overholder Folkeretten. Det gør Israel ikke. Hver time på dagen overtræder Israel Den 4. Genevekonvention, Torturkonventionen, Konventionen om Barnets Rettigheder, Konventionen om Økonomiske, Kulturelle og Sociale Rettigheder og ikke mindst Menneskerettighederne.

Vi beder ambassadøren om at forelægge vore synspunkter for den israelske regering med den stærkest mulige opfordring til at løslade alle politiske fanger og til at gennemgå alle militærets, politiets og fængselsmyndighedernes procedurer med henblik på at bringe dem i overensstemmelse med internationale konventioner.

Vi imødeser ambassadørens og den israelske regerings svar med interesse.

På vegne af
Human Rights March

Bodil Heinø                         Lise Lauritzen Loft
Højstrupvej 16                    Ahlmanns Allé 9
2720 Vanløse                     2900 Hellerup
bodilheino@gmail.com        loft.l.lise@gmail.com
24912914                          29901794

Se brevet her

 

 INFORMATION OM PALÆSTENA OG ISRAEL.

  http://www.humanrightsmarch.dk/images/PLAKAT.jpg

HRM har udgivet 11 foldere om aktuelle problemer i Palæstina og Israel 
Læs dem her

 

”Ikke bange – vær ikke bange!”

Sådan forsøgte forældre i Wadi a-Nasarah at trøste deres børn.  

Om natten den 23. februar 2015 gik maskerede soldater fra det israelske militær i fuld militær udrustning fra lejlighed til lejlighed i et boligkompleks i den palæstinensiske by Wadi a-Nasarah, som ligger ved Hebron. Soldaterne forlangte, at forældrene vækkede deres børn. Derefter indledte soldaterne – med deres våben rettet mod børnene – en procedure, hvor de fotograferede alle børn og forlangte at få oplyst deres navne. De arresterede ikke nogen. De ønskede tilsyneladende udelukkende at skræmme børnene.

To af episoderne blev fotograferet af frivillige, som er tilknyttet B’Tselem’s  (israelsk menneskerettighedsorganisation) videoprogram. 

Se videoerne: http://www.btselem.org/hebron/20150324_night_search_in_hebron

http://www.btselem.org/sites/default/files2/bannervideo_eng.jpg?1323001916

 

Vil du nedbryde et samfund, så ram børnene

Brita Bastogi har mødt advokat Gerard Horton fra organisationen Military Court Watch og interviewet ham om organisationens arbejde for palæstinensiske børn, som arresteres og forhøres af det israelske militær og som interneres i fængsler – oftest i Israel. 
Læs mere her

Se også den australske dokumentarfilm: Stone Cold Justice fra 2014: https://www.youtube.com/watch?v=gmkQ8w8MF4g

 

 

Konventionen om Barnets Rettigheder 25 år.

PALÆSTINAS BØRN HAR OGSÅ RET TIL ET LIV  

FN’s Konvention om Barnets Rettigheder fylder 25 år. Det markerede Human Rights March den 20. november 2014 ved et arrangement ved Mindeankeret i Nyhavn med musik, taler, digt af Stig Dalager og oplæsning af navne på nogle af de 519 palæstinensiske børn, som blev dræbt af Israel i de 51 dage, som sommerens angreb på Gaza varede.

519 hvide plastfigurer symboliserende de dræbte børn omkransede pladsen og der tændtes lys for Palæstinas børn.

Kvinder i Sort deltog i arrangementet

Billede: Det blev et smukt arrangement ved Ankeret i Nyhavn, i anledning af 25 års dagen for FN´s børnekonvention. Mette Gjerskov fra socialdemokratiet holdt en flot tale. Trine Pertou Mach fra SF måtte desværre melde afbud på grund af sygdom. Her er link til min tale. http://finn-sorensen.dk/nyheder/2014/11/born-har-ret-til-livet-ogsa-i-palaestina

Navne på børnene kan læses her: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/gaza/11056976/The-children-killed-in-Gaza-during-50-days-of-conflict.html

Deltagere: Pernille Grumme, Mette Gjerskov (S), Finn Sørensen (El), Hans Nebel (SF) og Knud Grumløse.

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR6jP9ut49Wg9-E-r6nJtqbYGSplkJ_-vWAAIScMY8EXKR0KZzrKA Mette Gjerskov (S) sagde blandt andet:
“I dag mindes vi de døde børn i Gaza. Men vi skal bruge denne mindedag til også at huske på de levende børn. De palæstinensiske børn, som stadig lever. De børn, som overlevede på trods. De børn, som lever med traumerne efter krig. De børn, som lever med sårene og arrene. De børn, som har mistet forældre og søskende.” 

Læs hele talen her

Finn Sørensen (El) 
“Til de mange israelere, der af fast overbevisning, eller frygt for alternativet bakker op om deres regering, til dem der af ærlig overbevisning tror på, at de tilhører guds udvalgte folk, og at de fik landet forærende i dåbsgave, vil jeg sige:

Jeg anfægter ikke jeres ret til at mene og tro som I gør. Jeg anerkender jeres frygt for at jeres børn skal blive ramt af terrorangreb, der ikke kan fordømmes nok.

Men jeg vil opfordre jer til at tænke over, hvad det er for en barndom I giver jeres egne børn. En barndom der på sin måde også er præget af frygt, og ikke mindst af had til andre børn, til palæstinensiske børn i Israel og i Palæstina. Er det en værdig opvækst, I giver jeres børn.” 

Læs hele talen her

Hvad gør krigen ved et barn? Læs mere her

 

http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/wp-content/uploads/2013/03/1.jpg    ISRAEL OG FOLKERETTEN

Russell Tribunalets ekstraordinære samling om Israels krig i Gaza i juli/august 2014.

Repræsentanter for HRM deltog i det ekstraordinære Russell Tribunal, som fandt sted i Bruxelles den 24. og 25. september 2014, og som omhandlede Israels forbrydelser i Gaza under ”Operation Protective Edge”  http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/sessions/extraordinary-session-brussels

Russel Tribunalerne er inspireret af filosoffen Bertrand Russel, som sammen med Jean-Paul Sartre og en række andre intellektuelle arrangerede det første internationale tribunal i 1966 for at undersøgte krigsforbrydelser i Vietnam.

Gennem de senere år er der gennemført seks tribunaler i forskellige hovedstæder, hvor juryer på baggrund af vidneudsagn har gennemgået forskellige sider af Israels politik over for palæstinenserne i relation til folkeretten.

Russell Tribunalerne har ingen juridisk status, men giver mennesker mulighed for at give utryk for deres samvittighed i en situation, hvor de/vi konfronteres med overgreb og krænkelser af folkeretten.

Dagmar Dinesens rapport fra det ekstraordinære tribunal om Gaza kan læses her

 
Stop Besættelsen af Palæstina

Israelerne har oprettet så mange ulovlige bosættelser, at de har været i stand til at flytte over en halv million israelske jøder til den besatte Vestbred og Østjerusalem.

Vi tror, at den israelske regering vil kunne flytte dem hjem til Israel igen.

Lad husene stå til de palæstinensere, som har mistet alt på grund af besættelsen. Eller overlad dem til flygtninge, som ifølge FN har ret til at vende tilbage til deres palæstinensiske hjemland.

Det handler om at TURDE lægge pres på Israel.

Du kan tilslutte dig denne opfordring til den danske regering og Folketingets udenrigsudvalg ved at sende en mail til hrm.info@gmail.com med teksten: 

Jeg tilslutter mig opfordringen: Stop besættelsen af Palæstina. (Husk at sætte dit navn under).

Du kan også selv samle underskrifter. Hent og print underskriftsarket her. 
 
UNICEF rapporterer

 

 

Børn i det israelske militærs fængsler:
observationer og anbefalinger

På baggrund af et stigende antal påstande om
mishandling af palæstinensiske børn i israelsk militær
forvaring, har UNICEF foretaget en gennemgang af
praksis i forbindelse med børn, der kommer i kontakt
med den militære jurisdiktion: arrestation, rettergang
og det efterfølgende forløb. Læs mere her.

 

Seværdig tegnefilm 

 

Jewish Voice for Peace, en progressiv amerikansk fredsgruppe, har produceret denne tegnefilm Israel and Palestine, an animated Introduction, som på seks minutter seriøst og letfatteligt gennemgår Palæstina/Israel konflikten. Den er indtalt på tydeligt engelsk.

Miniaturebillede
 

 Støt den svage part – Støt Gaza

I løbet af to timer indsamlede HRM, bistået af Kvinder i Sort, i København 534 underskrifter for Gaza og for Palæstinas fremtid i FN

For anden gang i dette årtusind satte Israel sin krigsmaskine ind mod Gazas 1,7 million indbyggere - børn, unge, gamle. Det fremkaldte protester over hele verden.

På en uge indsamledes i Danmark 3.941 under­skrifter, som blev over­rakt til Villy Søvndal - forud for afstemnin­gen i FN’s general­forsamling om Palæstinas optagelse som observatør.

Kampagnen var iværksat af Palæstina-initiativet, European Jews for a Just Peace, Danmark, og HRM ▪ Kvinder i Dialog ▪ Palæstina ▪ Israel ▪ Danmark.

 
Beskeden til udenrigsminister Villy Søvndal lød: Fordøm alle bombardementer og krigshandlinger ▪
Kræv øjeblikkelig våbenhvile ▪ Stem for anerkendelse af Palæstina i FN ▪ 
Vis respekt for menneskerettighederne – også palæstinensernes.
 

Se brevet til Villy Søvndal her 
Se også flyeren Støt den svage part – støt Gaza

 
Børn i Gaza laver film om krig og mod krig

Se filmen her:
http://www.youtube.com/watch?v=Wld2TIbUfWM
For snart fire år siden angreb Israel Gaza med fly, helikoptere, kampvogne og artilleri. Angrebet, som på engelsk blev kaldt Cast Lead (Smeltet bly) stod på i tre uger og kostede mindst 1400 civile palæstinensere livet. Af dem var 352 børn. Tusinder blev såret fysisk og endnu flere fik alvorlige skader på sjælen. (13 israelere blev dræbt, heraf syv civile).

Nu har fire palæstinensiske børn - fætre og kusiner som boede med deres familier i samme gade i Gaza by - omsat deres indtryk fra dengang til en animationsfilm. Filmen er mere udtryksfuld end nogen tv-reportage. Børnene, som selv har lagt stemmer til, optræder til slut. Filmen var cirka 20 minutter og har engelske understekster.

 
Kilde: www.childreninmilitarycustody. org  
Børn i militærets forvaring


Et hold britiske advokater fik til opgave at undersøge, om det var korrekt, at israelsk lovgivning og retspraksis gjorde systematisk forskel på palæstinensiske og israelske børn under israelsk jurisdiktion.

Advokaterne har netop præsenteret deres rapport, som er betalt af det britiske udenrigsministerium. I forhold til de palæstinensiske børnefanger dokumenterer rapporten rutinemæssige israelske brud på FN’s børnekonvention og 4. Genèvekonvention. Rapportens konklusioner har chokeret udenrigsministeriet, som har meddelt, at man over for Israel vil rejse spørgsmålet om de torturlignende og andre kritisable forhold, idet Israel ubestrideligt er ansvarlig for de palæstinensiske børns ve og vel, så længe de er i det israelske militærs  varetægt.
Læs dansk resume af rapporten her

Den britiske rapport (46 sider) kan læses på:
http://www.childreninmilitarycustody.org /

Samme emne belyses i en svensk rapport fra 2009 (44 sider) af juristen Amanda
Elfström: "RÄTTVIS RÄTTEGÅNG ­ får barn på Västbanken en rättvis rättegång i israeliska militärdomstolar?"
Læs Amanda Elfströms rapport her.

                                                                 Foto: DCI-Pal, 2009